ustawa o wychowaniu w trzeźwości nowelizacja

 
Tytuł:ustawa o wychowaniu w trzeźwości nowelizacja
Url:https://prawoo.pl/autorzy-Michał+Koszowski.html
Opis: 
 Strona www uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawę ustawa o wychowaniu w trzeźwości art 17,uzasadnienie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości,ustawa o wychowaniu w trzeźwości nieletni,oświadczenie o wychowaniu w trzeźwości,ustawa o wychowaniu w trzeźwości art 11 i o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która m.in. gruntownie przemodelowała kompetencje samorządu gminnego dotyczące ograniczenia liczby miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.

 

This template downloaded form free website templates